Konferencja `Informatyzacja administracji w państwie demokratycznym`

Zapraszamy do udziału w pierwszym tego typu wydarzeniu w Polsce, w wrześniowej konferencji “Informatyzacja administracji w państwie demokratycznym”. Wydarzenie odbędzie się 30 września br. w Warszawie od godz. 10.00, w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, przy ul. Koszykowa 79 (sala nr 300).


Do kogo adresowana jest konferencja:

Konferencja adresowana jest do przedstawicieli administracji publicznej, zarówno rządowej jak i samorządowej, a w szczególności do urzędników odpowiedzialnych za informatyzację, w tym również specjalistów ds. przetargów i pracowników działów informatycznych.


Cel konferencji:

Celem konferencji jest wielostronne naświetlenie problemów związanych z informatyzacją państwa i związaną z tym budową społeczeństwa informacyjnego – w aspektach technologicznych, społecznych, finansowych, prawnych. Prelegentami będą wysokiej klasy specjaliści w dziedzinach prawa i informatyki, praktycy z dużym doświadczeniem z dziedziny wdrożeń oprogramowania dla administracji, przedstawiciele organizacji pozarządowych. Wystąpią również przedstawiciele centralnych urzędów administracji publicznej.


Ważne wydarzenia podczas konferencji:

  1. Po raz pierwszy podane zostaną do publicznej wiadomości najnowsze, realizowane w tym roku, wyniki prekursorskich badań na temat wykorzystania narzędzi informatycznych w administracji publicznej pt. Wykorzystanie wolnego i otwartego oprogramowania w rządowej administracji publicznej, przeprowadzonych przez instytut badawczy Pentor. Poruszona zostanie również niezwykle istotna tematyka neutralności technologicznej państwa oraz związana z nią bezpośrednio kwestia stosowania otwartych standardów w administracji.
  2. Ponadto podczas spotkania zostaną uroczyście wręczone dwie statuetki “Izydora”, stanowiące wyraz uznania społeczności open source, za wybitne osiągnięcia w otwartej informatyzacji administracji publicznej dla: Ministerstwa Finansów za system e-deklaracje oraz za innowacyjne rozwiązania teleinformatyczne dla Urzędu Miejskiego w Jaworznie. To pierwsza w Polsce tego rodzaju nagroda uznania, której przynanie będzie kontynuowane corocznie w trzech kategoriach dla: jednostki administracji rządowej, samorządowej oraz dla wybitnych urzędników. Ma ona stanowić nie tylko wyraz uznania ale też stać się wyrazem pokładanego zaufania i być elementem motywowania administracji do budowania swoich rozwiązań informatycznych zgodnych z oczekiwaniami społecznymi.

Dzięki uczestnictwu w konferencji będą Państwo mieli możliwość wzbogacenia wiedzy z dziedziny szeroko pojętej informatyzacji administracji publicznej oraz spotkania i wzajemnej wymiany doświadczeń.


Udział w konferencji jest bezpłatny.

Uczestnikom zapewniamy materiały konferencyjne w formie drukowanej oraz elektronicznej, w tym drukowane opracowania dostępne na naszych stronach http://pppit.org.pl/?s=4.


Czekamy na Państwa zgłoszenia pod adresem
http://pppit.org.pl/?mode=send-form&sfid=1
Liczba miejsc jest ograniczona.


Dodatkowe informacje:

  1. Z dokładniejszym opisem konferencji można zapoznać się na stronach: http://pppit.org.pl/?s=16
  2. Z aktualną agendą można zapoznać się na stronach: http://pppit.org.pl/?s=18
  3. Z sylwetkami prelegentów można zapoznać się pod adresem: http://pppit.org.pl/?s=19
  4. Z opisem nagrody, która będzie wręczana na konferencji można zapoznać się, odwiedzając adres: http://pppit.org.pl/?a=100


Serdecznie zapraszamy.

______________________
Konferencja odbywa się w ramach prowadzonego przez Fundację Wolnego i Otwartego Oprogramowania projektu „Prawidłowe i transparentne przetargi publiczne na narzędzia informatyczne” przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Źródło: osnews