SECURE 2010 – Konferencja na temat bezpieczeństwa teleinformatycznego

SECURE to najstarsza w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu teleinformatycznemu, będąca każdego roku ważnym spotkaniem ekspertów zaangażowanych w ochronę sieci i systemów komputerowych. Organizatorzy konferencji – NASK i jego zespół CERT Polska – posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie przeciwdziałania zjawiskom naruszenia bezpieczeństwa w Internecie, co gwarantuje wysoki poziom merytoryczny konferencji.XIV Konferencja na temat bezpieczeństwa teleinformatycznego odbędzie się 25-27 października 2010 r.

Centrum Konferencyjne Adgar Plaza
ul. Postępu 17A
Warszawa

SECURE 2010 adresujemy do szefów działów IT, administratorów, oficerów bezpieczeństwa oraz praktyków specjalizujących się w dziedzinie bezpieczeństwa IT. Chcemy dotrzeć z aktualną wiedzą na temat mechanizmów zabezpieczania sieci i zasobów elektronicznych do jak najszerszego kręgu odbiorców pracujących w sektorach biznesu, administracji państwowej i nauki.

W tym roku szczególny kładziemy nacisk na praktyczne rozwiązania techniczne, najnowsze trendy w zabezpieczeniach oraz istotne zagadnienia prawne. Dlatego przed pierwszym dniem konferencji odbędą się jednodniowe specjalistyczne warsztaty.

Źródło: secure.edu.pl